print_label | resize_label

Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

AstraZeneca Pharma SRL cu sediul social in Bucuresti, strada Menuetului nr.12, Bucharest Business Park, Cladirea D, Etaj 1, Aripa Vest, Sector 1, cod postal 013713 („AstraZeneca”, „Noi”, „Noua”, „Nostru”), o societate comerciala care face parte din grupul AstraZeneca (www.astrazeneca.com), ia foarte în serios confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Această informare privind protecția datelor cu caracter personal definește datele cu caracter personal pe care le putem colecta cu privire la dvs. și modul în care le putem utiliza.

Putem aduce periodic modificări la această Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Drept urmare, vă rugăm să consultați ocazional această Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, pentru a vă asigura ca aveți cunoștința de cea mai recentă versiune care se aplica pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal. Evident, vă vom notifica cu privire la orice modificări atunci când avem obligația de a face acest lucru.

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM?

Ca parte a completării acestui formular, vom colecta și utiliza date cu caracter personal despre dvs. În funcție de calitatea dvs. (profesionist in domeniul sănătății, pacient sau persoană care completează formularul în numele unui pacient, sub secțiunea Altele/Reprezentant al Pacientului), se vor colecta date cu caracter personal diferite cu privire la dvs., după cum se menționează mai jos.

Profesionist in Domeniul Sănătății: În cazul în care completați acest formular în numele unui pacient, pe lângă colectarea de date cu privire la pacient, vom colecta și următoarele date cu caracter personal despre dvs.:

 • Numele
 • Profesia
 • Date de contact (precum adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, fax)

Altele/Reprezentant al Pacientului: În cazul în care completați acest formular în numele unui pacient, pe lângă colectarea de date cu privire la pacient, vom colecta și următoarele date cu caracter personal despre dvs.:

 • Numele
 • Date de contact (precum adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, fax)

Pacient: În cazul în care completați acest formular în nume propriu, vom colecta următoarele date cu caracter personal despre dvs.:

 • Numele
 • Date de contact (precum adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, fax)
 • Data nașterii
 • Sexul
 • Detalii cu privire la efectul sau efectele secundare întâmpinate, inclusiv data începerii și încetării
 • Detalii cu privire la medicamentul AstraZeneca administrat, inclusiv motivul tratamentului, detaliile produsului, data începerii și încetării administrării, dozajul, unitatea și frecvența administrării produsului
 • Orice informații suplimentare pe care decideți să ni le transmiteți

Dacă sunteți un pacient care raportează o reacție adversă, AstraZeneca poate obține date cu caracter personal sensibile cu privire la dvs., inclusiv date privind sănătatea dvs. fizică sau mintală, ca parte a procesului de raportare și urmărire a cazului de reacție adversă raportat de dvs.

CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Aceste informații (inclusiv datele cu caracter personal sensibile) sunt furnizate de dvs. și utilizate de către noi în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru a asigura standarde înalte de calitate și securitate a produselor destinate sănătății, produselor și dispozitivelor medicale și în special pentru a îndeplini obligațiile legale și de reglementare ale AstraZeneca privind raportarea reacțiilor adverse asociate produselor Noastre.

Ca parte a acestui proces, vă putem contacta dacă avem nevoie de informații suplimentare despre reacția adversă raportată de dvs., dar și pentru a vă transmite feedback sau măsurile luate, dacă ați solicitat acest lucru. De aceea, dacă dvs. nu ne transmiteți datele dvs. cu caracter personal, se poate să ne fie imposibil să urmărim reacția adversă pe care ați raportat-o sau să vă oferim feedback. Rețineți, dacă sunteți un profesionist in domeniul sănătății, sunteți încurajat, iar în unele țări aveți chiar obligația legală să raportați orice efecte secundare observate sau suspectate și să ne transmiteți informații suplimentare, dacă solicitați acest lucru.

În unele cazuri, poate fi necesar să prelucrăm astfel de informații transmise de către dvs. (inclusiv date cu caracter personal sensibile), conform intereselor Noastre legitime, pentru a stabili, exercita sau formula apărări în legătură cu compensații legale legate de produsele Noastre, la nivel local și internațional (va rugam sa consultați și secțiunea TRANSFER INTERNAȚIONAL).

CUM VĂ STOCĂM DATELE

AstraZeneca va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile locale și cu Politica societății de Retenție a Documentelor, atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor Noastre legale sau pentru a formula, exercita sau formula apărări în legătură cu compensații legale. Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în aceste scopuri, datele cu caracter personal vor fi șterse în condiții de siguranță. Acest lucru poate însemna că datele dvs. cu caracter personal sunt stocate de AstraZeneca mai mulți ani, în funcție de scopul și necesitatea prelucrării datelor respective. Pentru informații suplimentare cu privire la politica internă a AstraZeneca de Retenție a Documentelor, puteți accesa www.astrazenecapersonaldataretention.com

CINE VA AVEA ACCES LA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal (inclusiv datele cu caracter personal sensibile) pot fi transmise organismelor de reglementare locale și/sau străine și altor societăți din cadrul grupului AstraZeneca, în scopurile prevăzute în această informare. Poate fi de asemenea necesară transmiterea anumitor date cu caracter personal cu privire la dvs. către terți precum: auditori și consultanți, pentru a verifica respectarea de către Noi a cerințelor externe și interne, organisme de reglementare, forțe de ordine și justițiabili, în baza unei solicitări sau pretenții legale, precum și către un succesor sau partener de afaceri al AstraZeneca sau unei societăți din cadrul grupului AstraZeneca, în cazul în care se vinde, se retrage sau se înființează o colaborare/asociere pentru o parte din sau întreaga activitate a societății.

Pe perioada în care datele dvs. sunt păstrate de AstraZeneca, datele cu caracter personal care identifică un pacient vor putea fi vizualizate doar de către echipa AstraZeneca responsabilă pentru siguranța pacienților, din țara de reședință a pacientului, și un număr restrâns de prestatori de servicii IT și administratori de sistem, care asigură suport global pentru sistemul în care AstraZeneca păstrează datele cu caracter personal. AstraZeneca va elimina orice elemente de identificare (ex. nume, inițiale sau adresă) înainte de a utiliza sau divulga date, în afara echipei locale responsabile cu siguranța sau administratorilor de sistem. Pentru respectarea obligațiilor Noastre legale și de reglementare, putem divulga informații importante pentru evaluarea medicală a raportului, precum vârsta sau sexul, către organismele guvernamentale sau statale.

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL:

Entitățile AstraZeneca și terții pot avea sediul în orice parte a lumii, inclusiv în țări care este posibil să nu ofere aceeași protecție juridică a datelor dumneavoastră cu caracter personal cu protecția oferită în țara dumneavoastră de rezidență. AstraZeneca va respecta cerințele locale de protecție a datelor și standardele sale interne globale privind confidențialitatea și va aplica măsurile de protecție necesare în conformitate cu legea aplicabilă a țării care transferă datele pentru astfel de transferuri. Indiferent de țara în care sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal, vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe baza unei nevoi stricte de cunoaștere și în conformitate cu măsurile de control corespunzătoare (precum Regulile Corporatiste Obligatorii ale AstraZeneca (a se vedea mai jos) și Clauzele Contractuale Standard în UE). Aveți dreptul să primiți o copie a Regulilor Corporatiste Obligatorii ale AstraZeneca și/sau Clauzelor Contractuale Standard în UE ale AstraZeneca, la cerere, contactând AstraZeneca la privacy@astrazeneca.com.

REGULI CORPORATISTE OBLIGATORII:

Am asigurat respectarea anumitor obligații legale pe care le avem în legătură cu datele cu caracter personal, prin implementarea unui set de „Reguli Corporatiste Obligatorii” (RCO). Aceste RCO stabilesc angajamentele AstraZeneca privind confidențialitatea si protecția datelor, în legătură cu datele cu caracter personal transferate internațional de la afiliații Noștri din Spațiul Economic European (SEE) și țările cu restricții similare privind utilizarea datelor cu caracter personal.

RCO pe care le deținem au fost aprobate de mai multe organisme naționale de reglementare privind protecția datelor cu caracter personal, și, în țările în care se aplică, ne impun:

 1. Să utilizăm datele cu caracter personal exclusiv în scopurile specificate;
 2. Să luăm măsuri pentru a ne asigura că datele cu caracter personal pe care le deținem sunt menținute corecte și actualizate;
 3. Să luăm măsuri adecvate împotriva riscurilor de utilizare ilicită și pierdere, distrugere sau deteriorare a datelor cu caracter personal.

Puteți afla mai multe despre aceste angajamente aici. RCO și orice drepturi asociate nu vizează datele cu caracter personal provenite din țări ce nu fac parte din SEE.

CUM VĂ PROTEJĂM INFORMAȚIILE

Am pus în aplicare politici adecvate de confidențialitate și securitate care urmăresc să asigure, în măsura în care este posibil, securitatea și integritatea tuturor informațiilor Noastre, inclusiv a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Mai multe informații cu privire la modul în care AstraZeneca își respectă obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal se pot găsi în standardele interne globale privind confidențialitatea.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Puteți să contactați AstraZeneca la https://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ în orice moment, pentru a solicita acces la datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră, pentru a corecta orice erori sau pentru a solicita ștergerea acestora sau pentru a solicita restricționarea prelucrării sau a transmite obiecții cu privire la anumite tipuri de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care, în urma unei astfel de solicitări, AstraZeneca sau afiliații săi se va afla în situația de încălcare a obligațiilor sale prevăzute de legile, regulamentele sau codurile de practică aplicabile, atunci este posibil ca AstraZeneca să nu poată răspundă solicitării dumneavoastră, dar puteți solicita în continuare restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru procesare ulterioară.

AstraZeneca a desemnat un Responsabil de Protecție a Datelor, care are sarcina de a supraveghea respectarea de către AstraZeneca a legislației privind protecția datelor, pe care îl puteți contacta privacy@astrazeneca.com sau în scris trimițând în atenția Responsabilului cu protecția datelor, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Anglia, în cazul în care aveți întrebări sau motive de îngrijorare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care procesarea de către AstraZeneca a datelor dumneavoastră cu caracter personal este reglementată de legislația UE, puteți, de asemenea, să înaintați o plângere la Autoritatea de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal din țara dumneavoastră de rezidență. Puteți găsi numele și datele de contact ale Autorității de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ultima actualizare aprilie 2018