print_label | resize_label

Правна декларация

Тази страница (заедно с документите, посочени в нея) ви разяснява условията, при които можете да използвате нашия уебсайт, независимо дали сте гост или регистриран потребител ("Условия за ползване"). Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да започнете да използвате уебсайта. Използвайки нашия уеб сайт, Вие посочвате, че приемате тези Условия за ползване и че приемате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Информация за нас

Този уебсайт се управлява от AstraZeneca UK Limited ("ние", "нашия/нашата" и "нас"). Ние сме частна компания с ограничена отговорност, регистрирана в Англия и Уелс под номер 03674842 и седалището ни се намира на адрес 2 Kingdom Street, London W2 6BD. Основните ни търговски адреси са изброени тук. Нашият ДДС номер е GB582323642.

Достъп до този уебсайт

Достъпът до нашия уебсайт е временно разрешен и ние си запазваме правото да оттеглим или променим услугата, която предоставяме на нашия уебсайт, без предизвестие (вижте по-долу). Не носим отговорност, ако по някаква причина сайтът ни не е достъпен по всяко време или за даден период. В някои случаи, ние можем да ограничим достъпа до някои части на нашия уебсайт или до целия ни уебсайт, за потребители, които са се регистрирали при нас.

Ако изберете или Ви е предоставен потребителски идентификационен код, парола или всяка друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, вие трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я споделяте с друго лице. Имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребител, независимо дали са избрани от Вас или са зададени от нас, по всяко време, ако по наше мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно, след като сте узнали за неразрешено разкриване или използване на вашия потребителски идентификационен код и/или парола.

Вие сте отговорни за вземането на всички необходими мерки, за да имате достъп до нашия уебсайт. Също така сте отговорни за това, всички лица, които имат достъп до нашия уеб сайт чрез вашата интернет връзка, да са информирани за тези Условия за ползване и да се съобразяват с тях.

Забранено използване

Можете да използвате нашия сайт само за законни цели. Не можете да използвате нашия сайт:

 • по начин, който нарушава приложимите местни, национални или международни закони или разпоредби;
 • по начин, който е незаконен или измамен, или има незаконна или измамна цел или действие;
 • да предава или да осигурява изпращането на нежелани или неразрешени рекламни или промоционални материали или всяка друга форма на подобно привличане (спам); и
 • да правите неупълномощени опити за достъп до която и да е от нашите системи или мрежи на трети страни;

Интерактивни услуги

Ние можем, от време на време, да предоставяме интерактивни услуги на нашия сайт, включително, без ограничение, чат стаи или бюлетини. Когато предоставяме всяка интерактивна услуга, ние ще ви предоставим ясна информация за вида на предлагана услуга, дали тя е модерирана и каква форма на модериране се използва (включително дали е човешка или техническа).

Ние ще направим всичко възможно, за да оценим всички възможни рискове за потребителите (и особено за децата) от трети страни, когато използват всяка интерактивна услуга, предоставяна на нашия сайт, и ще решаваме във всеки конкретен случай, дали е уместно да се използва модерация за съответната услуга (включително какъв вид модерация да се използва), като се има предвид тези рискове. Ние, обаче, не сме задължени да контролираме, наблюдаваме или модерираме всяка интерактивна услуга, която предоставяме на нашия сайт, и изрично изключваме отговорността ни за всяка загуба или щета, произтичащи от използването на всяка интерактивна услуга от потребител, в нарушение на нашите стандарти за съдържание, дали услугата е модерирана или не.

Използването на която и да е от нашите интерактивни услуги от непълнолетни лица, е предмет на съгласието на родителя или настойника им. Съветваме родителите, които разрешават на децата си да използват интерактивна услуга, че е важно те да комуникират с децата си за тяхната безопасност онлайн, тъй като модерацията не е безупречна. Непълнолетните лица, които използват интерактивна услуга, трябва да бъдат информирани за потенциалните рискове за тях.

Когато модерираме интерактивна услуга, обикновено ще ви предоставим възможност да се свържете с модератора, ако възникне проблем или трудност.

Стандарти за съдържанието

Тези стандарти за съдържание се отнасят за всички материали, които качвате на нашия сайт (качено съдържание) и за всички интерактивни услуги, свързани с него. Moля имайте предвид буквално и смислово съдържанието на стандартите. Стандартите се прилагат за всяка част на всяко качено съдържание, както и за неговото цяло.

Каченото съдържание трябва да бъде точно (когато се посочват факти) и да бъде действително (когато се изразява мнение). Каченото съдържание трябва да спазва приложимото законодателство в Обединеното кралство и във всяка страна, от която то се публикува.

Каченото съдържание не трябва:

 • да съдържат материали, които са клеветнически по отношение на други лица;
 • съдържат всякакви материали, които са неприлични, обидни, подтикват към омраза или раздразнение;
 • популяризира материали със сексуален характер;
 • насърчава насилие;
 • насърчава дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;
 • нарушава авторски права, база данни или търговски марки на други лица;
 • да води до заблуждение на други лица;
 • да бъде правено в нарушение на каквото и да било правно задължение към трета страна, в качеството на договорно задължение или задължение за доверително отношение;
 • насърчава каквато и да е незаконна дейност;
 • да заплашва, злоупотребява или навлиза в неприкосновеността на личния живот на някого или да причинява дискомфорт, неудобство или ненужна тревога;
 • да води до евентуален тормоз, разстройване, притеснение, тревога или безпокоене на друго лице;
 • да се използва за представяне на едно лице за друго, или да дава невярно представяне на вашата самоличност или принадлежност към което и да е лице;
 • да създава впечатление, че произлиза от нас, ако това не е така; и
 • да подтиква, насърчава или подпомага всякакви незаконни действия, като например (само като пример) нарушаване на авторски права или компютърна злоупотреба.

Временно спиране и прекратяване

Ние ще определим, по свое усмотрение, дали е имало нарушение на тези Условия за ползване чрез вашето използване на нашия сайт. При настъпване на нарушение на настоящите Условия за ползване, ние може да предприемем действия, които считаме за подходящи, включително, но не само, да предприемем всички или някое от следните действия:

 • незабавно, временно или постоянно отнемане на вашето право да използвате нашия сайт;
 • незабавно, временно или постоянно премахване на каквато и да било публикация или материал, качени от вас на нашия сайт;
 • издаване на предупреждение към вас;
 • съдебно производство срещу вас за възстановяване на всички разходи на основание за обезщетение (включително, но не само, разумни административни и правни разходи), произтичащи от нарушението;
 • допълнителни правни действия срещу вас; и
 • разкриването на такава информация на правоприлагащите органи, както разумно смятаме, че е необходимо.

Изключваме отговорност за действия, предприети в отговор на нарушения на тези Условия за ползване.

Задължения за членство

Когато се присъединявате към този сайт като член, вие се задължавате да ни информирате незабавно за всякакви искове или действия, заведени срещу вас, за каквото и да е използване на този уебсайт и, при поискване от наша страна, незабавно да прекратите акта, за който се отнася жалбата. Приемате да ни информирате незабавно за всички промени, засягащи данните ви за регистрация. Ваше задължение е да гарантирате, че данните ви за регистрацията винаги се актуализират.

Можете да прекратите членството си в този уебсайт по всяко време, като ни предоставите разумно предизвестие чрез www.astrazeneca.com/general-enquiries. Трябва ясно да посочите името си, потребителското име (ако има такова) и регистрационните данни (ако има такива) и името на този уебсайт за всички комуникации.

Лиценз за RSS фийдове

При условие, че спазвате, по всяко време, настоящите Условия за ползване, ние ви предоставяме отменим (по всяко време), неизключителен, личен, нетърговски, световен, непрехвърляем лиценз, без заплащане на лицензионни такси, за използване и показване във вашия уебсайт и/или по друг начин, да инкорпорирате чрез RSS фийд, генериран от Вас, всякакво предоставено от нас съдържание (включително, но не само, заглавия, активни връзки, идентификатори на източника, връзки за социални маркери и друга информация, съдържание или материали, които сте избрали да получавате от използването на RSS фийд на Астра Зенека), в резултат на което вие сте се абонирали за RSS фийд на Астра Зенека ("Съдържанието на Астра Зенека").

Този лиценз за RSS фийдове не може да бъде прехвърлян, новиран, възлаган и/или предоставян за подлицензия на трети лица. Всички права, които не са изрично предоставени в този Лиценз за RSS фийдове, са изцяло запазени от нас, нашите филиали (както е определено по-долу) и нашите лицензодатели (в зависимост от случая).

Нищо в този Лиценз за RSS фийдове не ви дава право или лиценз да използвате някоя от нашите търговски марки на вашия уеб сайт или другаде.

Използване на RSS фийд на Астра Зенека

Ако възнамерявате да използвате RSS фийд на Астра Зенека във вашия уебсайт и/или като част от друг RSS фийд, трябва да се уверите, че е предоставена точна и функционираща връзка към уеб страницата, която съдържа RSS фийда на Астра Зенека, и че посетителите на вашия уебсайт или абонатите на всеки съответен RSS фийд, инкорпориращ RSS фийда на Астра Зенека, са наясно с това, че RSS фийда на Астра Зенека е обект на този Лиценз за RSS фийдове. Във всички случаи, вие трябва да гарантирате, че съдържанието, съдържащо се в RSS фийда на Астра Зенека, ще бъде надлежно означено, като ясно се посочва, че "Това съдържание е от уебсайта на AstraZeneca UK Limited на адрес www.astrazeneca.com", и да се гарантира, че всички известия за авторски права се запазват в техните оригинална форма.

Използвайки RSS фийд(ове) на Астра Зенека и/или Съдържание на Астра Зенека, вие декларирате, гарантирате и приемате, че всеки сайт, на който поставяте (или съдействате на бъде поставен) RSS фийд на Астра Зенека или друг фийд, който генерирате (или съдействате на бъде генериран), който инкорпорира RSS фийда на Астра Зенека (или част от него), няма да причини вреди на нашето име, имидж и/или репутация, и по-специално, не съдържа и няма да съдържа материали, които нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна или такива, които разумен човек би сметнал за нарушение на нашите Стандарти за съдържание (виж по-горе)

Вие не трябва да предлагате, пряко или непряко, ние да потвърждаваме или одобряваме нещо, което се появява на всеки уебсайт и/или представлява част от RSS фийд, включващ RSS фийд на Астра Зенека, включително (без ограничение), ваше съдържание, съдържание на трета страна, всякакви продукти или юридически лица или физически лица. Вие нямате право да събирате такси (пряко или непряко) от потребители на вашия уебсайт или абонати на фийд, за който сте вие отговорни за получаване на достъп до целия или част от RSS фийда на Астра Зенека и/или Съдържанието на Астра Зенека. Вие нямате право да продавате повторно и/или да комерсиализирате по друг начин целия или част от RSS фийда на Астра Зенека и/или Съдържанието на Астра Зенека.

Лиценз за Подкаст

При условие, че спазвате, по всяко време, настоящите Условия за ползване, ви предоставяме отменим (по всяко време), неизключителен, личен, некомерсиален, световен, непрехвърляем лиценз, без заплащане на лицензионни такси, за правото да сваляте от този сайт и да използвате Подкастове на Астра Зенека. Този лиценз за Подкаст не може да бъде прехвърлян, новиран, възлаган и/или предоставян за подлицензия на трети лица. Всички права, които не са изрично предоставени в този лиценз за Подкаст, са изцяло запазени от нас, нашите филиали и лицензодателите (какъвто може да е случая). Нищо в този лиценз за Подкаст не ви дава право или лиценз да използвате някоя от нашите търговски марки.

Използване на Подкаст на Астра Зенека

Подкастът на Астра Зенека е само за ваша лична употреба, с нетърговска цел. Вие не можете да копирате, възпроизвеждате, публикувате, изпращате, излъчвате, предавате, предоставяте на разположение на обществеността, продавате, или по друг начин повторно да използвате или комерсиализирате Подкаста на Астра Зенека, по какъвто и да е начин. Вие не можете да редактирате, променяте, адаптирате или добавяте към Подкастъ на Астра Зенека, по никакъв начин, нито да комбинирате Подкаста на Астра Зенека, с друг материал. Вие не можете да изтегляте или използвате Подкаста на Астра Зенека за целите на популяризиране, рекламиране, утвърждаване или внушаване на каквато и да е връзка между вас (или която и да е трета страна) и нас, нашите агенти или служители или всички участници в Подкаст на Астра Зенека. Вие не можете да използвате Подкаста на Астра Зенека по какъвто и да е начин, който може да доведе до увреждане на нашето име или на това, на който и да е филиал, или по друг начин да причини загуба или вреда на нас или на който и да е филиал.

Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, както и нашите филиали, и да гарантирате, че ние и нашите филиали, ще бъдем напълно и ефективно обезщетени за всички загуби, разходи (включително правни и професионални такси), щети, парични средства, платени при уреждане задължения и други задължения, произтичащи от или във връзка с нарушение от ваша страна на Лиценза за RSS фийдове и/или Лиценза за Подкаст.

Отказ от отговорност

Въпреки, че сме предприели разумна грижа при съставянето на този уебсайт, ние не носим отговорност за каквито и да е действия, предприети от което и да е лице или организация, независимо от това къде се намират, в резултат, директно или по друг начин, на информация, съдържаща се или достъпна чрез този уебсайт, без значение дали тази информация се предоставя от нас или от трета страна. Нищо в този уебсайт не трябва да се тълкува като даване на съвети или предоставяне на препоръки и не трябва да се разчита на този уебсайт като основа за всяко решение или действие. В резултат на непрекъснатия медицински напредък и развитие, информацията в този уебсайт може не винаги да е напълно актуална и по тази причина такава информация се предоставя на база "КАКТО Е" и "КАКТО Е НАЛИЧНА".

НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ, НЕ ПРАВИМ ДЕКЛАРАЦИИ, НИТО ПОЕМАМЕ АНГАЖИМЕНТИ, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НАВРЕМЕННОСТТА, АКТУАЛНОСТТА, ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ ПРИГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ НА ПОДОБНО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА НА УЕБСАЙТА, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ГРЕШКА ИЛИ ДОСТОВЕРНИ.

Вие се съгласявате, че използването на информация, получена или изтеглена от или чрез този уебсайт, е по ваше усмотрение и на ваш риск. Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, в който случай горното няма да се прилага в такива юрисдикции. Всяка медицинска информация на този уебсайт, не е предназначена да замести информиран медицински съвет и не можем да отговаряме на непоискани имейли, свързани с лични здравни проблеми. Информацията за продуктите, споменати в този уебсайт, може да се различава според държавата. Пациентите и здравните специалисти трябва да проверяват с местните медицински ресурси и регулаторните органи дали информацията е подходяща за тяхната държава. ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПОДХОДЯЩО КВАЛИФИЦИРАН ЗДРАВЕН ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПО ВСЯКАКВИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ НА ТОЗИ САЙТ, ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАТЕ ДЕЙСТВИЯ.

Нищо на този уебсайт няма да се счита, че съставлява покана за инвестиране или за друга сделка с акции, Американски депозитарни разписки или други ценни книжа на AstraZeneca PLC. Действителните резултати и тенденции могат да бъдат съществено различни от прогнозите, мненията или очакванията, изразени на този уебсайт, и не трябва да се разчита на миналото представяне на цената на ценните книжа като насоки за бъдещото им представяне.

Нашата отговорност

До степента, позволена от закона, ние, другите членове на нашата Група (както са дефинирани по-долу) и третите страни, свързани с нас, изрично изключваме:

 • Всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да бъдат приети по подразбиране от закона, обичайното право или правото на собствения капитал; както и
 • Всяка отговорност за преки, косвени или последващи загуби или щети, понесени от който и да е потребител във връзка с нашия уебсайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на нашия уебсайт, всички свързани с него уебсайтове и материалите, публикувани на него, включително, но не само, всяка отговорност за (i) загуба на приходи или доходи, (ii) загуба на бизнес, (iii) загуба на печалби или договори, (iv) загуба на очаквани спестявания, (v) загуба на данни, (vi) загуба на репутация, (vii) загубено време за управление или служебна дейност, както и (viii) всяка друга загуба или вреда от какъвто и да е вид, независимо дали е причинена от закононарушение (включително небрежност), нарушение на договор или по друг начин, дори да е предвидима.

Това не засяга нашата отговорност за смърт или телесна повреда, произтичащи от наша небрежност, нито нашата отговорност за невярно деклариране или неварно представяне на съдържание по отношение на фундаментален въпрос, нито друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимото право.

Ние не гарантираме, че функциите, съдържащи се в този уебсайт, ще бъдат непрекъснати или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени или че този уебсайт или сървърът, който го предоставя, нямат вируси или бъгове.

Права на интелектуална собственост

Правата върху интелектуалната собственост на този уебсайт и на материалите, публикувани в него, включително върху всички документи, файлове, текстове, изображения, RSS фийдове, аудио файлове, подкасти, видео файлове, флаш уроци, графики, устройства и кодове, съдържащи се в този уебсайт и в общия "вид и усещане" на този уебсайт, е собственост на AstraZeneca UK Limited, неговите филиали или външните ни партньори. Тези произведения са защитени от законите и договорите за авторското право по целия свят. Всички тези права са запазени.

Вие сте упълномощени да правите единствено копие и да отпечатате извлечения или документи от този уебсайт (с изключение на съдържанието, притежавано от трети страни, което е идентифицирано като такова) за ваша нетърговска употреба, при условие, че всяко такова копие или разпечатка запазва всички известия за авторски или други права и всички откази от отговорност, съдържащи се в тях. Всички имена, лога и търговски марки на Астра Зенека не могат да бъдат използвани или възпроизвеждани, без нашето предварително писмено съгласие. Нашият статут (и този на всички идентифицирани страни, които са предоставили съдържание) като автори на материали на нашия сайт, трябва винаги да бъдат признати.

Освен посоченото по-горе, е забранено възпроизвеждането на част или на цялото съдържание на този уебсайт, под каквато и да е форма, включително фреймингх, създаване на производна работа на базата на този уебсайт и/или неговото съдържание, включването в други уебсайтове, системи за електронно извличане или публикации. Вие не можете да използвате диаграми, илюстрации, снимки, видео или аудио последователности или графики, отделно от придружаващия текст. Никакви връзки към този уебсайт могат да бъдат включени във друг уебсайт, без нашето предварително писмено разрешение.

Ние не можем да гарантираме, че вие ще имате право да използвате съдържание, притежавано от трета страна, което е на разположение на този уебсайт. Вие трябва да получите разрешение от собственика на третата страна, преди да използвате или сваляте такова съдържание. Съдържанието, което е защитено с авторски права, не може да бъде променяно, нито могат да бъде променяни уведомления за авторство или известия за авторски права, съдържащи се в такова съдържание, без предварително да се получат съответните съгласия.

Освен ограниченото разрешение, посочено по-горе, нищо в този уебсайт не трябва да се тълкува като предоставящо друго право или лиценз.

Всички имена на продукти, посочени в този уебсайт, са търговски марки на AstraZeneca UK Limited или нейните филиали, с изключение на марки, които са посочени като собственост на други компании и всички права са запазени.

Право за използване на информация, предоставена от потребителя

В случай, че изпратите материали, които да бъдат включени в този уебсайт (включително, но не само, лична информация, ноу-хау, коментари, идеи, въпроси, техники, резюмета или подобни), вие приемате, че (i) такива материали не са поверителни (ii) че такива материали не представляват авторска собственост и (iii) че ни предоставяте неотменим, глобален, постоянен, безвъзмезден, неизключителен лиценз за използване, разгласяване, копиране, модифициране, адаптиране, публично показване и превод на всички или на част от такива материали, за всякакви цели, без ограничения. Ние си запазваме правото, по наша абсолютна преценка, да премахнем или изтрием, без предизвестие, всеки материал, който подадете за включване в този уебсайт. Ние имаме също така правото да разкриваме самоличността ви на трета страна, която твърди, че всеки материал, публикуван или качен от вас на нашия уебсайт, представлява нарушение на нейните права на интелектуална собственост или на нейното право на личен живот. Ние обработваме всяка информация за вас в съответствие с нашата Декларация за поверителност.

Вируси, хакерство и други престъпления

Не трябва да злоупотребявате с нашия уебсайт си чрез съзнателно качване на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е зловреден или технологично вреден. Вие не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия уебсайт, до сървъра, на който е съхранен нашия уебсайт, или до друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. Вие не трябва да атакувате нашия уебсайт чрез атака на отказ на услуга или атака на разпространение на отказ от услуга.

Чрез нарушаване на тази разпоредба, вие бихте извършили криминално престъпление съгласно Закона за злоупотреба с компютри от 1990 г. Ние ще докладваме за всяко подобно нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим с тези органи, като разкрием вашата самоличност пред тях. В случай на такова нарушение, вашето право да използвате нашия уебсайт ще бъде прекратено незабавно.

Ние няма да носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от атака на разпространение на отказ от услуга, вируси или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал, поради използването на нашия уебсайт или в резултат на сваляне от ваша страна на друг материал, публикуван на него, или на всеки свързан с него уебсайт. В съответствие с добрата компютърна практика, се препоръчва да проверявате за вируси всички материали и/или съдържание, достъпни и/или сваляни от този уебсайт, използвайки наличния в търговската мрежа и актуализиран софтуер за вируси.

Свързване с този уебсайт

Вие нямате право да се свързвате с този уебсайт, без първо да получите нашето предварително писмено съгласие. След получаването на подобно съгласие, всяка такава връзка трябва да бъде представена по начин, който е справедлив и законосъобразен и не накърнява репутацията ни или не се възползва от нея. Вие не трябва да създавате връзка по начин, който да предполага някаква форма на асоцииране, одобрение или утвърждение от наша страна, когато такова не съществува. Вие не трябва да създавате връзка от уебсайт, който не е ваша собственост.

Нашият уеб сайт не трябва да бъде обект на фрийминг в друг уебсайт. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за свързване, без предизвестие. Уебсайтът, от който се свързвате, трябва да отговаря във всяко отношение на това Правно известие.

Уеб страници и съдържание на трети страни

Този уебсайт може да съдържа съдържание, собственост на трети страни (например статии, библиотеки с изображения, информационни канали или резюмета) и може също така да включва хипертекстови връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Ние предоставяме такова съдържание и връзки на трети страни като любезно обслужване към нашите потребители.

Връзките се предоставят само за вашата информация. Ние нямаме контрол върху уебсайтове или съдържание, които са собственост на трети страни, които се позовават, които са достъпни или налични на този уебсайт и следователно ние не одобряваме, спонсорираме, препоръчваме или по друг начин не поемаме отговорност за такива уебсайтове или съдържание, собственост на трети страни, или за наличността на такива уебсайтове. По-специално, ние не поемаме никаква отговорност, произтичаща от всяко твърдение, че всяко съдържание, собственост на трета страна (независимо дали е публикувано на този или на който и да е друг уебсайт), нарушава правата на интелектуалната собственост на което и да е лице или отговорност, произтичаща от всякаква информация или мнение, съдържащи се в такъв уебсайт или съдържание, собственост на трета страна.

Промени в този уебсайт

Ние си запазваме правото да променяме всяка част от този уебсайт или тези Условия за ползване, по всяко време, без предизвестие. Всички промени в тези Условия за ползване ще влязат в сила от следващия път, когато вие получават достъп до този уебсайт. От вас се очаква да проверявате периодично настоящите Условия за ползване, за да вземете под внимание всяка промяна, която сме направили, тъй като тази промяна е задължителна за вас. Независимо от горното, ние няма да бъдем задължени да поддържаме този уебсайт актуализиран. Ако възникне такава необходимост, може да спрем достъпа до този уебсайт или да го затворим за неопределено време.

Кодекс на фармацевтичните маркетингови практики на IFPMA

Всяко промоционално съдържание на този уебсайт е подготвено в съответствие с Кодекса на IFPMA за фармацевтични маркетингови практики. При използването на този уебсайт, вие се съгласявате, че всички притеснения, които може да имате относно съдържанието, ще бъдат обсъдени първо с нас. След това, ако не сте доволни от нашия отговор, можете да подадете жалба до IFPMA, Женева, Швейцария. Всички жалби относно промоционално съдържание, което е специфично за една страна, могат алтернативно да бъдат подадени до Асоциацията на производителите на фармацевтични продукти в съответната страна.

Юрисдикция и приложимо право

Английските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всякакви искове, произтичащи от или свързани с посещение на нашия уебсайт, въпреки че ние си запазваме правото да заведем дело срещу вас за нарушение на тези условия във вашата държава на пребиваване или друга релевантна държава. Тези Условия за ползване се уреждат от английското право.

Как да се свържете с нас

Можете да се свържете с нас, като изпратите съобщение до Астра Зенека чрез www.astrazeneca.com/general-enquiries.

Позоваванията на "AstraZeneca UK Limited" и "Групата", са позовавания на AstraZeneca UK Limited и нейните филиали В настоящите Условия за ползване "Филиали" означава всяко корпоративно или друго търговско дружество, контролиращо, контролирано или контролирано съвместно с AstraZeneca UK Limited, периодично, и за целите на това определение "контрол" означава пряка или непряка собственост върху (i) петдесет процента (50%) или повече от ценните книжа с право на глас или участие в гласуване в такава корпорация или друго юридическо лице или (ii) петдесет процента (50%) или повече от участието в печалбата или дохода в случай на търговско дружество, различно от корпорация, или (iii) в случай на сдружение, всеки друг сходен интерес в основния съдружник.